Bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 92 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 92 sách bài tập toán lớp 6. Điền vào chỗ trống: a) Số ... là bội của mọi số nguyên khác 0; b) Số ... không phải là ước của bất kì số nguyên nào;

Đề bài

Điền vào chỗ trống:

\(a)\) Số \(...\) là bội của mọi số nguyên khác \(0\);

\(b)\) Số \(...\) không phải là ước của bất kì số nguyên nào;

\(c)\) Các số \(..............\) là ước của mọi số nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý:

- Số \(0\) là bội của mọi số nguyên khác \(0\)

- Ước của mọi số nguyên là \(1, -1 .\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số \(0\) là bội của mọi số nguyên khác \(0\);

\(b)\) Số \(0\) không phải là ước của bất kì số nguyên nào;

\(c)\) Các số \(1, -1 \) là ước của mọi số nguyên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí