Bài 152 trang 40 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 152 trang 40 sách bài tập toán 6. Tính : ...

Đề bài

Tính :

\(\displaystyle 1{{13} \over {15}}.0,75 - \left( {{{104} \over {195}} + 25\% } \right).{{24} \over {47}} \)\(\displaystyle - 3{{12} \over {13}}:3 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi số thập phân, tỉ số phần trăm và hỗn số về dạng phân số.

- Tính giá trị biểu thức theo quy tắc :

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle 1{{13} \over {15}}.0,75 - \left( {{{104} \over {195}} + 25\% } \right).{{24} \over {47}}\)\(\displaystyle  - 3{{12} \over {13}}:3\) 

\(\displaystyle = {{28} \over {15}}.{3 \over 4} - \left( {{8 \over {15}} + {1 \over 4}} \right).{{24} \over {47}} \)\(\displaystyle - {{51} \over {13}}.{1 \over 3} \)
\(\displaystyle  = {{28} \over {15}}.{3 \over 4} - \left( {{{32} \over {60}} + {{16} \over {60}}} \right).{{24} \over {47}} \)\(\displaystyle - {{51} \over {13}}.{1 \over 3} \) 
\(\displaystyle  = {7 \over 5} - {{47} \over {60}}.{{24} \over {47}} - {{17} \over {13}} \)

\(\displaystyle  = {7 \over 5} - {2 \over 5} - {{17} \over {13}}\)

\(\displaystyle  = {5 \over 5}  - {17 \over {13}} \)
\(\displaystyle  = 1  -{17 \over {13}} \)

\(\displaystyle  = {13 \over 13}  - {17 \over {13}} \)
\(\displaystyle  = - {4 \over {13}} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài