Bài 192 trang 30 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 192 trang 30 sách bài tập toán 6. Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày...

Đề bài

Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ \(8\) ngày đến thư viện một lần, Hải \(10\) ngày \(1\) lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi có ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn cùng đến thư viện?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1,\) ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Gọi \(m \,(m ∈ N^*)\) là ngày cần tìm.

Vì số ngày ít nhất nên \(m\) là \(BCNN\) của \(8\) và \(10.\)

Ta có: \(8 = {2^3}\)          \(10 = 2.5\)

\(BCNN(8;10) = {2^3}.5 = 40\)         

Vậy sau \(40\) ngày thì hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí