Bài 188 trang 30 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 188 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm BCNN của: a) 40 và 52; b) 42, 70 và 180; c) 9, 10 và 11

Đề bài

Tìm BCNN của:

\(a)\, 40\) và \(52\)

\(b)\, 42, 70\) và \(180\)

\(c)\, 9, 10\) và \(11\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ cao nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

a) \(40 = {2^3}.5\)            \(52 = {2^2}.13\)

BCNN \((40,52) =\) \({2^3}.5.13 = 520\)

b) \(42 = 2.3.7;\)

\(70 = 2.5.7 \)

\(180 = {2^2}{.3^2}.5\)

BCNN\({\rm{ }}\left( {42;70;180} \right) = {2^2}{.3^2}.5.7 = 1260\)

c) Vì \(9, 10\) và \(11\) là các số đôi một nguyên tố cùng nhau nên:

BCNN\((9; 10; 11)\) \(= 9.10.11 = 990.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí