Bài 18.5 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 18.5 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 336 và ƯCLN bằng 12.

Đề bài

Tìm hai số tự nhiên \(a\) và \(b\) \((a > b)\) có BCNN bằng \(336\) và ƯCLN bằng \(12.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \(a.b= BCNN (a,b). ƯCLN( a,b)\) với \(a,b\) là các số nguyên.

Lời giải chi tiết

Ta có \(a.b = BCNN(a, b) . ƯCLN(a, b)\) \(= 336.12 = 4032.\)

Vì \(ƯCLN(a, b) = 12\) nên \(a = 12a', b = 12b'\) \((a', b' ∈ N),\) \(ƯCLN(a', b') = 1.\)

Vì \(a>b\) nên \(a' > b'\)

Ta có: \(a.b=4032\) nên \(12a'.12b' = 4032.\)

\( \Rightarrow \) \(a'b' = 4032 : (12.12) = 28.\)

Do \(a' > b'\) và \(ƯCLN(a', b') = 1\) nên

a'

28

7

b'

1

4

Suy ra

a

336

84

b

12

48

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí