Bài 193 trang 30 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 193 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.

Đề bài

Tìm các bội chung có ba chữ số của \(63, 35\) và \(105.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN

Để tìm bội chung của các số đã cho ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(63 = {3^2}.7\)                   

\(35 = 5.7\)                    

\(105 = 3.5.7\)

BCNN \((63; \,35;\, 105)\ =\) \({3^2}.5.7 = 315\)

BC \( \{63;\,35;\,105\}=B(315)\) \(= \{0;\,315;\,630;\,945;\,1260;...\}\)

Bội chung có ba chữ số của \(63, 35 \) và \(105\) là: \(\left\{ {315;630;945} \right\}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí