Bài 18.4 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Trên một đoạn đường có các cột mốc cách nhau \(20m\) được đánh số lần lượt là \(1, 2, 3, ..., 16.\) Nay người ta cần trồng lại các cột mốc sao cho hai cột mốc liên tiếp chỉ cách nhau \(15m.\) Cột ghi số \(1\) không phải trồng lại.

a) Cột gần cột số \(1\) nhất mà không phải trồng lại là cột số mấy?

b) Những cột nào không phải trồng lại?  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ cao nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

a) Gọi khoảng cách từ cột số 1 đến cột gần nhất không phải trồng lại là \(a\) (m).

Vì \(a\,\vdots\,15\), \(a\,\vdots\,20\) mà \(a\) nhỏ nhất nên \(a = BCNN\,(15, 20)\)

Ta có: \(15=3.5;60=2^2.3.5\) nên \(BCNN(15;20)=2^2.3.5=60\)

Do đó, \(a=60\)

Cột gần nhất không phải trồng lại là:

      \(60 : 20 + 1 = 4\)

Vậy cột gần nhất không phải trồng lại là cột số 4

b) Kể từ một cột không phải trồng lại thì cứ \(60\) m lại có một cột không phải trồng lại. Do đó các cột không phải trồng lại là cột số \(1, 4, 7, 10, 13, 16.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.