Bài 73 trang 14 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 73 trang 14 sách bài tập toán 6. Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng...

Đề bài

Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc \(16\) giờ ngày \(10-5\) (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng hết \(14\) giờ và giờ Mát – xcơ – va chậm hơn giờ Hà Nội là \(4\) giờ (tức là lúc đồng hồ ở Hà Nội chỉ \(12\) giờ thì đồng hồ ở Mát – xcơ – va chỉ \(8\) giờ). Bác Tâm khởi hành ở Mát – xcơ – va lúc nào (theo giờ Mát – xcơ – va) \(?\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào dữ kiện bài cho, từ đó sử dụng phép tính toán nào cho hợp lí. 

Lưu ý: một ngày có \(24\) giờ.

Lời giải chi tiết

Giờ Bác Tâm khởi hành theo giờ Hà Nội là:

\(16   – 14 = 2 \) (giờ - Ngày 10/5)

Giờ Bác tâm khởi hành theo giờ Mát–xcơ–va là:

\(24 + 2 – 4 = 26 – 4 = 22\) (giờ - Ngày \(9/5\))

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí