Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai \(?\)

\(a)\) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn số trừ.

\(b)\) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn thương. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng định nghĩa của phép trừ.

+) Sử dụng định nghĩa của phép chia có dư và công thức:

\(a=b.q+r (0\le r<b)\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Sai. Vì số bị trừ có thể bằng số trừ. Khi đó hiệu sẽ bằng \(0\) 

Ví dụ: \(12-12=0\)

\(b)\) Sai. Vì số dư chỉ cần nhỏ hơn số chia. Chẳng hạn: \(3:2=1\) (dư \(1)\) thì số dư bằng thương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chữ số 7, 0, 1, 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau).

 • Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tính nhanh: 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 -1.

 • Bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tuấn cho Tú biết 76000 - 75 = 75925. Sau đó, Tuấn yêu cầu Tú tính nhẩm 76.999. Bạn hãy trả lời giúp Tú.

 • Bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia.

 • Bài 85 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 85 trang 15 sách bài tập toán 6. Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ 3. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí