Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai \(?\)

\(a)\) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn số trừ.

\(b)\) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn thương. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng định nghĩa của phép trừ.

+) Sử dụng định nghĩa của phép chia có dư và công thức:

\(a=b.q+r (0\le r<b)\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Sai. Vì số bị trừ có thể bằng số trừ. Khi đó hiệu sẽ bằng \(0\) 

Ví dụ: \(12-12=0\)

\(b)\) Sai. Vì số dư chỉ cần nhỏ hơn số chia. Chẳng hạn: \(3:2=1\) (dư \(1)\) thì số dư bằng thương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Phép trừ và phép chia

 • Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chữ số 7, 0, 1, 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau).

 • Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tính nhanh: 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 -1.

 • Bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tuấn cho Tú biết 76000 - 75 = 75925. Sau đó, Tuấn yêu cầu Tú tính nhẩm 76.999. Bạn hãy trả lời giúp Tú.

 • Bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia.

 • Bài 85 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 85 trang 15 sách bài tập toán 6. Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ 3. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy?

 • Bài 84 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 84 trang 15 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 3 thì thương là 15.

 • Bài 83 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 83 trang 15 sách bài tập toán 6. Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia bằng 72. Biết rằng thương là 3 và số dư bằng 8. Tìm số bị chia và số chia.

 • Bài 82 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 82 trang 15 sách bài tập toán 6. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 62.

 • Bài 81 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 81 trang 15 sách bài tập toán 6. Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?

 • Bài 80 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 80 trang 15 sách bài tập toán 6. Bán kính Trái Đất là 6380km. a) Xác định bán kính mặt Trăng...

 • Bài 79 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 79 trang 15 sách bài tập toán 6. Viết một số A bất kì có ba chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được số B có sáu chữ số. Kết quả được số A, hãy giải thích vì sao?

 • Bài 78 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 78 trang 15 sách bài tập toán 6. Tìm thương:...

 • Bài 77 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 77 trang 14 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:a) x-36:18=12;...

 • Bài 76 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 76 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) (1200+60):12;...

 • Bài 75 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 75 trang 14 sách bài tập toán 6. Đố: Đặt các số 1,2,3,4,5 vào các vòng tròn để ba số theo hàng dọc hoặc theo hàng ngang đều bằng 9...

 • Bài 74 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 74 trang 14 sách bài tập toán 6. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

 • Bài 73 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 73 trang 14 sách bài tập toán 6. Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng...

 • Bài 72 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 72 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

 • Bài 71 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 71 trang 14 sách bài tập toán 6. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng: a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ...

 • Bài 70 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 70 trang 14 SBT toán 6. a) Cho 1538 + 3425 = S. Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425...

 • Bài 69 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 69 trang 14 sách bài tập toán 6. Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan?

 • Bài 68 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 68 trang 14 sách bài tập toán 6. Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu: a) Mai chỉ mua bút loại I...

 • Bài 67 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 67 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách: a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số : 28.25...

 • Bài 66 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 66 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị: 213-98

 • Bài 65 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 65 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số đơn vị: 57 + 39

 • Bài 64 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 64 trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:a) (x-47)-115=0...

 • Bài 63 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 63 trang 13 sách bài tập toán 6. a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?

 • Bài 62 trang 13 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 62 trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.