Bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia.

Đề bài

Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phép chia có dư: \(a=b.q+r (0\le r<b)\)

Lời giải chi tiết

Gọi số bị chia là \(a,\) số chia là \(b.\) Số chia phải lớn hơn số dư nên \(b > 47.\)

Nếu \(b = 48\) thì \(a = 48.82 + 47 = 3983 < 4000,\) chọn.

Nếu \(b ≥ 49\) thì \(a ≥ 49.82 + 47 = 4065 > 4000,\) loại.

Vậy số chia bằng \(48.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí