Bài 85 trang 15 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 85 trang 15 sách bài tập toán 6. Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ 3. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy?

Đề bài

Ngày \(10-10-2000\) rơi vào thứ \(3.\) Hỏi ngày \(10-10-2010\) rơi vào thứ mấy \(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính tổng số ngày trong thời gian đó

+) Sử dụng định nghĩa của phép chia có dư và công thức:

\(a=b.q+r (0\le r<b)\) 

+) Chú ý: Năm nhuận có \(366\) ngày.

Lời giải chi tiết

Từ ngày \(10-10-2000\) đến ngày \(10-10-2010\) có \(10\) năm, trong \(10\) năm đó thì có hai năm nhuận là \(2004\) và \(2008.\) Một năm có \(365\) ngày, năm nhuận có \(366\) ngày.

Suy ra tổng số ngày trong mười năm đó là: 

\(8.365 + 2.366 = 3652 \) (ngày\()\)

Vì một tuần có \(7\) ngày, nên tổng số tuần trong \(10\) năm đó là

\(3652 : 7 = 521 \) (dư \(5)\)

Như vậy từ ngày \(10-10-2000\) đến ngày \(10-10-2010\) có \(521\) tuần và \(5\) ngày.

Mà ngày \(10-10-2000\) rơi vào thứ \(3\) nên ngày \(10-10-2010\) rơi vào chủ nhật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí