Bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 6.3 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tính nhanh: 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 -1.

Đề bài

Tính nhanh:

\(99 - 97 + 95 - 93 \)\(+ 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 -1 .\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Quan sát, phát hiện các đặc điểm của các số hạng

+) Từ đó nhóm các số hạng thích hợp có hiệu bằng nhau để tính toán một cách nhanh chóng.

Lời giải chi tiết

Đặt: \(A=99 - 97 + 95 - 93 \)\(+ 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 -1 \) 

\(=(99 - 97 )+( 95 - 93) \)\(+ (91 - 89 )+ ... + (7 - 5) + (3 -1) \)

Số số hạng trong phép tính trên là:

(99-1):2+1=50

Số các ngoặc là: 50:2=25 

\(A=\underbrace {2 + 2 + ... +2+ 2}_{25\, số\, hạng} = 2.25 = 50\)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
 • Bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tuấn cho Tú biết 76000 - 75 = 75925. Sau đó, Tuấn yêu cầu Tú tính nhẩm 76.999. Bạn hãy trả lời giúp Tú.

 • Bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia.

 • Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chữ số 7, 0, 1, 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau).

 • Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 15 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

 • Bài 85 trang 15 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 85 trang 15 sách bài tập toán 6. Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ 3. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí