Bài 62 trang 17 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Hoàn thành các bảng sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta làm như sau:

- Lần lượt cộng các phân số ở hàng trên với phân số ở trong hình tròn.

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

- Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. 

Lời giải chi tiết

Giải thích:  

\(\begin{array}{l}
a)\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{1}{{12}} = \dfrac{{1 + 1}}{{12}} = \dfrac{2}{{12}} = \dfrac{1}{6}\\
\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{{ - 5}}{{12}} = \dfrac{{1 + \left( { - 5} \right)}}{{12}} = \dfrac{{ - 4}}{{12}} = \dfrac{{ - 1}}{3}\\
\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{{ - 1}}{{12}} = \dfrac{{1 + \left( { - 1} \right)}}{{12}} = \dfrac{0}{{12}} = 0\\
\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{{11}}{{12}} = \dfrac{{1 + 11}}{{12}} = \dfrac{{12}}{{12}} = 1\\
\dfrac{1}{{12}} + \dfrac{{ - 7}}{{12}} = \dfrac{{1 + \left( { - 7} \right)}}{{12}} = \dfrac{{ - 6}}{{12}} = \dfrac{{ - 1}}{2}
\end{array}\)

\(b)\dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{{ - 1}}{2} = \dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{{ - 6}}{{12}} \)\(= \dfrac{{ - 1 + \left( { - 6} \right)}}{{12}} = \dfrac{{ - 7}}{{12}}\)

\(\dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{8}{{12}} \)\(= \dfrac{{\left( { - 1} \right) + 8}}{{12}} = \dfrac{7}{{12}}\)

\(\dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{5}{6} = \dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{{10}}{{12}} \)\(= \dfrac{{ - 1 + 10}}{{12}} = \dfrac{9}{{12}} = \dfrac{3}{4}\)

\(\dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{-3}{4} = \dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{{-9}}{{12}} \)\(= \dfrac{{( - 1) + (-9)}}{{12}} = \dfrac{-10}{{12}} = \dfrac{-5}{6}\)

\(\dfrac{{ - 1}}{{12}} +(-1) = \dfrac{{ - 1}}{{12}} + \dfrac{-12}{{12}} \)\(= \dfrac{{\left( { - 1} \right) + (-12)}}{{12}} = \dfrac{-13}{{12}}\)


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.