Bài 120 trang 34 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 120 trang 34 sách bài tập toán 6. Tìm : a) 2/5 của 40 ; ...

Đề bài

Tìm : 

a) \(\displaystyle {2 \over 5}\) của \(40;\)              b) \(\displaystyle {5 \over 6}\) của \(48000\) đồng;

c) \(\displaystyle 4{1 \over 2}\) của \(\displaystyle {2 \over 5}kg.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số \(b\) cho trước, ta nhân \(\dfrac{m}{n}\) với \(b\) \((m, n ∈ N, n ≠ 0 ).\)

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle {2 \over 5}\) của \(40\) là : 

\(\displaystyle {2 \over 5}.40 = {{2.40} \over 5} = 16;\)

b) \(\displaystyle {5 \over 6}\) của \(48000\) đồng là :

\(\displaystyle {5 \over 6}.48000 = {{5.48000} \over 6} = 40000\) (đồng);

c) \(\displaystyle 4{1 \over 2}\) của \(\displaystyle {2 \over 5}k\) là :

\(\displaystyle 4{1 \over 2}.{2 \over 5} = {9 \over 2}.{2 \over 5} = {9 \over 5}\;(kg)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí