Bài 121 trang 34 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Có bao nhiêu phút trong :

a) \(\displaystyle {1 \over 6}\) giờ                b) \(\displaystyle {1 \over 3}\) giờ

c) \(\displaystyle {3 \over 4}\) giờ                d) \(\displaystyle {2 \over 5}\) giờ

e) \(\displaystyle {7 \over {12}}\) giờ              g) \(\displaystyle {4 \over {15}}\) giờ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có : \(1\) giờ \(=60\) phút.

Để đổi số đo từ đơn vị giờ sang đơn vị phút ta lấy số đó nhân với \(60.\)

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle {1 \over 6}\) giờ \(=\displaystyle {1 \over 6}.60 ={60 \over 6}= 10\) (phút)

b) \(\displaystyle {1 \over 3}\) giờ \(= \displaystyle {1 \over 3}.60 ={60 \over 3}= 20\) (phút)

c) \(\displaystyle {3 \over 4}\) giờ \(= \displaystyle {3 \over 4}.60 = {180 \over 4}=45\) (phút)

d) \(\displaystyle {2 \over 5}\) giờ \(= \displaystyle {2 \over 5}.60 = {120 \over 5}=24\) (phút) 

e) \(\displaystyle {7 \over {12}}\) giờ \(=  \displaystyle {7 \over {12}}.60 ={420 \over 12}= 35\) (phút)

g) \(\displaystyle {4 \over {15}}\) giờ \(=  \displaystyle {4 \over {15}}.60 ={240 \over 15}= 16\) (phút)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.