Bài 116 trang 85 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 116 trang 85 sách bài tập toán 6. Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ quần áo tăng x (cm) và năng xuất không thay đổi. Hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu cen-ti-mét?

Đề bài

Một xí nghiệp mỗi ngày may được \(350\) bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ quần áo tăng \(x\) (cm) và năng xuất không thay đổi. Hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu cen-ti-mét?

\(a)\, x = 15?\)                        \(b) x = -10?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chiều dài của vải để may \(350\) bộ quần áo sẽ tăng theo \(x\) nếu mỗi bộ tăng \(x\) cm

Từ đó thay \(x=15;x=-10\) rồi thực hiện phép tính nhân để có đáp án.


Lời giải chi tiết

Số vải dùng để máy một bộ quần áo tăng \(x\) (cm), vậy mỗi ngày số vải tăng thêm số cen-ti-mét là: \(350.x\) (cm)

a) Với \(x = 15,\) mỗi ngày số vải tăng lên số cen-ti-mét là:

\(350\, .\,15 = 5250\) (cm)

b) Với \(x = -10,\) mỗi ngày số vải tăng lên số cen-ti-mét là:

\(350\,.\,(-10) = -3500\) (cm) tức là giảm \(3500\) cm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí