Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 sách bài tập toán 6. Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một ví dụ để chứng tỏ điều đó.

Đề bài

Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một ví dụ để chứng tỏ điều đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai số đối nhau có tổng bằng \(0\). 

- Giá trị tuyệt đối của tổng nhiều số nguyên chưa chắc bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các số đó. 

Lời giải chi tiết

Những phát biểu sai ở câu 6.1 là b,d. 

b) Nếu tổng hai số nguyên bằng 0 thì cả hai số nguyên đó đều bằng 0.

d) Giá trị tuyệt đối của tổng nhiều số nguyên bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các số đó.

Ta có ví dụ chứng minh sau:

\(b) \,5 + (-5) = 0;\)

\(d)\) \(\left| {2 + ( - 13) + 7} \right| = \left| { - 4} \right| = 4\)

     \(\left| 2 \right| + \left| { - 13} \right| + \left| 7 \right| = 22\ne 4\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí