Bài 66 trang 76 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tính nhanh : 

a) \(465 + \left[ {58 + \left( { - 465} \right) + \left( { - 38} \right)} \right]\)

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng \(15.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

+ Tính chất: tổng hai số nguyên đối nhau luôn bằng \(0\) và số nào cộng với \(0\) cũng bằng chính nó.

Lời giải chi tiết

a) \(465 + \left[ {58 + \left( { - 465} \right) + \left( { - 38} \right)} \right] \)

\(=\left[ {465 + \left( { - 465} \right)} \right] + \left[ {58 + \left( { - 38} \right)} \right]\) 

\(= 0 + 20 = 20\) 

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng \(15\) là:

\(-15;\)\(- 14;\)  \(- 13;\) \(- 12;\) \(...;12;\) \(13;\) \(14;\) \(15\)

Ta có : \((-15) + (-14)\)\( + ( -13 ) + ( -12 ) \)\(+ …+ 0 \)\(+ …+ 12\)\( + 13 + 14 + 15\)

\(= \left[ {\left( { - 15} \right) + 15} \right]\)\(+\left[ {\left( { - 14} \right) + 14} \right] \)\(+ \left[ {\left( { - 13} \right) + 13} \right] + \)

\(\left[ {\left( { - 12} \right) + 12} \right]+ ... + \left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0\)\(= 0\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.