Bài 62 trang 75 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 62 trang 75 sách bài tập toán 6. Tính các tổng: a) (-17) + 5 + 8 + 17 b) (-4) + (-440) + (-6) + 440

Đề bài

Tính các tổng:

\(a)\, (-17) + 5 + 8 + 17\)                

\(b)\, (-4) + (-440) + (-6) + 440\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

+ Sử dụng tính chất kết hợp: \(a+(b+c)=(a+b)+c.\)

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 17} \right) + 5 + 8 + 17 \)

\(=  \left[ {\left( {-17} \right) + 17} \right] + \left( {5 + 8} \right) \)

\(= 0 + 13 = 13\)

b) \({\rm{ }}\left( { - 4} \right) + \left( { - 440} \right) + {\rm{ }}\left( { - 6} \right){\rm{ }} + 440 \)

\(= \left[ {\left( { - 4} \right) + \left( { - 6} \right) + \left[ {\left( { - 440} \right) + 440} \right]} \right]\)

\(=-(4+6)+0\)

\(= (-10 ) + 0 = -10.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí