Bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 133 phiếu

Giải bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật

Đề bài

Điền vào chỗ trống, biết rằng \(a, b\) là độ dài các cạnh, \(d\) là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lý Pytago.

Lời giải chi tiết

 

Cột thứ hai: 

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông \(ABC\) có \( \widehat {ABC} = {90^o}\) ta có:

\({d^{2}} = {\rm{ }}{a^2} + {\rm{ }}{b^2} = {\rm{ }}{5^2} + {\rm{ }}{12^2} = {\rm{ }}25{\rm{ }} + {\rm{ }}144{\rm{ }}\)\( = {\rm{ }}169\)

Nên \(d =\sqrt{169}= 13\)

Cột thứ ba: 

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông \(ABC\) có \( \widehat {ABC} = {90^o}\) ta có:

\({a^2} + {\rm{ }}{b^{2}} = {d^2} \)

\(\Rightarrow {a^2} = {\rm{ }}{d^2} - {b^2} = {\left( {\sqrt {10} } \right)^2} - {\left( {\sqrt 6 } \right)^2}\)

           \(= 10 - 6 = 4\Rightarrow a = \sqrt 4=2\)

Cột thứ tư:

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông \(ABC\) có \( \widehat {ABC} = {90^o}\) ta có:

\({a^2} + {\rm{ }}{b^{2}} = {\rm{ }}{d^2}\)

\(\Rightarrow {b^2} = {\rm{ }}{d^2} - {\rm{ }}{a^2} = {\rm{ }}{7^2} -{\left( {\sqrt {13} } \right)^2}\)

          \(= 49 - 13 = 36\Rightarrow b=\sqrt {36}= 6\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 9. Hình chữ nhật

Bài 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 Bài 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng: Giao điểm hai đường chéo cuẩ hình chữ nhật là tâm đối xứng của

Xem chi tiết
Bài 60 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 Bài 60 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 60 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm.

Xem chi tiết
Bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 Bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 61 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 Bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1 Bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn phân thức:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Xem chi tiết
Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem chi tiết
Bài 88 trang 111 SGK Toán 8 tập 1 Bài 88 trang 111 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 88 trang 111 SGK Toán 8 tập 1. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.