Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1


Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.

Đề bài

Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.

Áp dụng:

a) Tính \({\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^2}\)

b) Tính \((2x-3y)^2\)

c) Tính nhanh \(99^2\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)   (2)

\(A,B\) là các biểu thức tùy ý.

Lời giải chi tiết

Phát biểu:

Bình phương của hiệu hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ hai lần tích hai biểu thức đó cộng bình phương biểu thức thứ hai.

Áp dụng:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,{\left( {x - \dfrac{1}{2}} \right)^2} = {x^2} - 2.x.\dfrac{1}{2} + {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^2}\\
= {x^2} - x + \dfrac{1}{4}\\
b)\,{\left( {2x - 3y} \right)^2} = {\left( {2x} \right)^2} - 2.2x.3y + {\left( {3y} \right)^2}\\
= 4{x^2} - 12xy + 9{y^2}\\
c)\,{99^2} = {\left( {100 - 1} \right)^2} = {100^2} - 2.100.1 + {1^2}\\
= 10000 - 200 + 1\\
= 9801
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài