Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1


Đề bài

Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.

Áp dụng:

a) Tính \({\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^2}\)

b) Tính \((2x-3y)^2\)

c) Tính nhanh \(99^2\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)   (2)

\(A,B\) là các biểu thức tùy ý.

Lời giải chi tiết

Phát biểu:

Bình phương của hiệu hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ hai lần tích hai biểu thức đó cộng bình phương biểu thức thứ hai.

Áp dụng:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,{\left( {x - \dfrac{1}{2}} \right)^2} = {x^2} - 2.x.\dfrac{1}{2} + {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^2}\\
= {x^2} - x + \dfrac{1}{4}\\
b)\,{\left( {2x - 3y} \right)^2} = {\left( {2x} \right)^2} - 2.2x.3y + {\left( {3y} \right)^2}\\
= 4{x^2} - 12xy + 9{y^2}\\
c)\,{99^2} = {\left( {100 - 1} \right)^2} = {100^2} - 2.100.1 + {1^2}\\
= 10000 - 200 + 1\\
= 9801
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 133 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.