Bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1


Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

Đề bài

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

\({x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bình phương của một tổng.

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\eqalign{
& {\left( {x + 2y} \right)^2} = {x^2} + 2.x.2y + (2y)^2 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \;\;\,= {\rm{ }}{x^2} + 4xy + 4{y^2} \cr} \)

Do đó kết quả \({x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\) là sai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 310 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí