Bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 133 phiếu

Giải bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:

Đề bài

Tính nhanh:

a) \({101^2};\)                b) \({199^2};\)          c) \(47.53\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) 

\(\eqalign{
& {101^2} = {\left( {100 + 1} \right)^2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {100^2} + 2.100.1 + {1^2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 10000 + 200 + 1 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 10201 \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& {199^2} = {\left( {200 - 1} \right)^2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {200^2} - 2.200.1 + {1^2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 40000 - 400 + 1 = 39601 \cr} \)

c) 

\(\eqalign{
& 47.53 = \left( {50 - 3} \right)\left( {50 + 3} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {50^2}-{3^2} = 2500 - 9 = 2491 \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.