Bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1


Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức

Đề bài

Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức bị mực làm nhòe đi một số chỗ:

a) \({x^2} + 6xy +  \ldots  = {\left( { \ldots  + 3y} \right)^2}\);

b) \(... - 10xy + 25{y^2} = {\left( { \ldots  -  \ldots } \right)^2}\);

Hãy nêu một số đề bài tương tự.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.

Lời giải chi tiết

a) \({x^2} + 6xy +  \ldots  = {\left( { \ldots  + 3y} \right)^2}\)

Suy ra \({x^2} + 2.x.3y +... = {\left( {... + 3y} \right)^2}\)

Nhận thấy đây là hằng đẳng thức thứ nhất \((A+B)^2=A^2+2AB+B^2\) với \(A=x\) và \(2AB=2.x.3y\)

Suy ra \(B=3y\).

Từ đó, ta có: \({x^2} + 2.x.3y + {\left( {3y} \right)^2} = {\left( {x + 3y} \right)^2}\)

Vậy: \({x^2} + 6xy + 9{y^2} = {\left( {x + 3y} \right)^2}\)

b) \(... - 10xy + 25{y^2} = {\left( { \ldots  -  \ldots } \right)^2}\)

Suy ra \(... - 2.x.5y + {\left( {5y} \right)^2} = {\left( {... -...} \right)^2}\)

Nhận thấy đây là hằng đẳng thức thứ hai \((A-B)^2=A^2-2AB+B^2\) với \(B=5y\) và \(2AB=2.x.5y\)

Suy ra \(A=x\).

Do đó, ta có: \({x^2} - 2.x.5y + {\left( {5y} \right)^2} = {\left( {x - 5y} \right)^2}\)

Vậy: \({x^2}-10xy + 25{y^2} = {\left( {x-5y} \right)^2}\)

Đề bài tương tự:

 \(4 + 4y +  \ldots  = {\left( { \ldots  + y} \right)^2}\)

Có: \({2^2} + 2.2.y + {y^2} = {\left( {2 + y} \right)^2}\)

\( \Rightarrow 4 + 4y + {y^2} = {\left( {2 + y} \right)^2}\)


Bình chọn:
4.4 trên 465 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.