Bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1


Đề bài

Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức bị mực làm nhòe đi một số chỗ:

a) \({x^2} + 6xy +  \ldots  = {\left( { \ldots  + 3y} \right)^2}\);

b) \(... - 10xy + 25{y^2} = {\left( { \ldots  -  \ldots } \right)^2}\);

Hãy nêu một số đề bài tương tự.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.

Lời giải chi tiết

a) \({x^2} + 6xy +  \ldots  = {\left( { \ldots  + 3y} \right)^2}\)

Suy ra \({x^2} + 2.x.3y +... = {\left( {... + 3y} \right)^2}\)

Nhận thấy đây là hằng đẳng thức thứ nhất \((A+B)^2=A^2+2AB+B^2\) với \(A=x\) và \(2AB=2.x.3y\)

Suy ra \(B=3y\).

Từ đó, ta có: \({x^2} + 2.x.3y + {\left( {3y} \right)^2} = {\left( {x + 3y} \right)^2}\)

Vậy: \({x^2} + 6xy + 9{y^2} = {\left( {x + 3y} \right)^2}\)

b) \(... - 10xy + 25{y^2} = {\left( { \ldots  -  \ldots } \right)^2}\)

Suy ra \(... - 2.x.5y + {\left( {5y} \right)^2} = {\left( {... -...} \right)^2}\)

Nhận thấy đây là hằng đẳng thức thứ hai \((A-B)^2=A^2-2AB+B^2\) với \(B=5y\) và \(2AB=2.x.5y\)

Suy ra \(A=x\).

Do đó, ta có: \({x^2} - 2.x.5y + {\left( {5y} \right)^2} = {\left( {x - 5y} \right)^2}\)

Vậy: \({x^2}-10xy + 25{y^2} = {\left( {x-5y} \right)^2}\)

Đề bài tương tự:

 \(4 + 4y +  \ldots  = {\left( { \ldots  + y} \right)^2}\)

Có: \({2^2} + 2.2.y + {y^2} = {\left( {2 + y} \right)^2}\)

\( \Rightarrow 4 + 4y + {y^2} = {\left( {2 + y} \right)^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 434 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.