Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 101 SGK Toán 8 Tập 1


Đề bài

Cho đường thẳng \(b\). Gọi \(a\) và \(a’\) là hai đường thẳng song song với đường thẳng \(b\) và cùng cách đường thẳng \(b\) một khoảng bằng \(h \) (h.\(94\)), (I) và (II) là các nửa mặt phẳng bờ \(b.\) Gọi \(M, M’\) là các điểm cách đường thẳng \(b\) một khoảng bằng \(h\), trong đó \(M\) thuộc nửa mặt phẳng (I), \(M’\) thuộc nửa mặt phẳng (II). Chứng minh rằng \(M ∈ a, M’ ∈ a’.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

- Tính chất hình bình hành.

- Tiên đề ơclit.

Lời giải chi tiết

- Tứ giác \(AMKH\) có \(AH = MK = h\) và \(AH // MK\) (vì cùng \(⊥ b\))

\(⇒\) Tứ giác \(AMKH\) là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành).

\(⇒ AM // HK\) (tính chất hình bình hành).

Mà \(a // b\) (giả thiết) \(⇒ a // HK\)

Do đó \(AM\) trùng với \(a\) (theo tiên đề ơclit) hay \(M ∈ a\).

- Tứ giác \(A'M'K'H'\) có \(A'H'=M'K'=h\) và \(A'H'//M'K'\) (vì cùng \( \bot b\))

\(⇒\) Tứ giác \(A'M'K'H'\) là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành).

\( \Rightarrow A'M'//H'K'\) (tính chất hình bình hành).

Mà \(a'//b\) (giả thiết) \(⇒ a' // H'K'\)

Do đó \(A'M'\) trùng với \(a'\) (theo tiên đề ơclit) hay \(M’ ∈ a’\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 43 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.