Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức: 

\(\left( {{x^2}y + {y^3}} \right)\left( {{x^2} + {y^2}} \right) - y\left( {{x^4} + {y^4}} \right)\) , với \(x = 0,5;y =  - 2\)

Bài 2. Tìm x, biết: 

a) \(\left( {3x - 5} \right)\left( {7 - 5x} \right) - \left( {5x + 2} \right)\left( {2 - 3x} \right) = 4\)

b) \(6{x^2} - \left( {2x + 5} \right)\left( {3x - 2} \right) = 7.\)

Bài 3. Cho ba số tự nhiên  liên tiếp, biết tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Tìm ba số đã cho.

Quảng cáo
decumar

LG bài 1

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\left( {{x^2}y + {y^3}} \right)\left( {{x^2} + {y^2}} \right) - y\left( {{x^4} + {y^4}} \right) \)

\(= {x^4}y + {x^2}{y^3} + {x^2}{y^3} + {y^5} - {x^4}y - {y^5}\)

\(=2{x^2}{y^3}(*)\) 

Thay \(x = 0,5;y =  - 2\) vào (*) ta có: \(2{\left( {0,5} \right)^2}.{( - 2)^3} =  - 4\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) \(\left( {3x - 5} \right)\left( {7 - 5x} \right)\)\( - \left( {5x + 2} \right)\left( {2 - 3x} \right) = 4\)

\( \Rightarrow 21x - 15{x^2} - 35 + 25x \)\(- \left( {10x - 15{x^2} + 4 - 6x} \right) = 4\)

\( \Rightarrow 21x - 15{x^2} - 35 + 25x\)\( - 10x + 15{x^2} - 4 + 6x = 4\)

\( \Rightarrow 21x - 15{x^2} - 35 + 25x \)\(- 10x + 15{x^2} - 4 + 6x = 4\)

\( \Rightarrow 21x + 25x + 6x-10x = 4 + 35 + 4\)

\(\Rightarrow 42x = 43 \)

\(\Rightarrow x = {{43} \over {42}}.\)

b) \(6{x^2} - \left( {2x + 5} \right)\left( {3x - 2} \right) = 7\)

\(\Rightarrow 6{x^2} - \left( {6{x^2} - 4x + 15x - 10} \right) = 7\)

\( \Rightarrow 6{x^2} - 6{x^2} + 4x - 15x + 10 = 7\) 

\(\Rightarrow 4x - 15x = 7 - 10\)

\( \Rightarrow  - 11x =  - 3\)

\(\Rightarrow x = {3 \over {11}}\) .

LG bài 3

Phương pháp giải:

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là: \(x - 1;x;x + 1\left( {n \in {\mathbb N^*}} \right)\)

Từ đó lập được hệ thức về mối quan hệ giữa ba số đó. Sau đó tìm \(x\) dựa theo hệ thức tìm được.

Lời giải chi tiết:

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là: \(x - 1;x;x + 1\left( {n \in {\mathbb N^*}} \right)\)

Tích của hai số đầu là: \((x-1).x\)

Tích của hai số sau là: \(x.(x+1)\)

Theo bài ra ta có: \(\left( {x - 1} \right)x + 50 = x\left( {x + 1} \right)\)

\( \Rightarrow {x^2} - x + 50 = {x^2} + x\)

\( \Rightarrow 2x = 50 \Rightarrow x = 25.\)

Vậy ba số đó là 24 ; 25 ; 26.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.