Bài 9 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 202 phiếu

Điền kết quả tính được vào bảng:

Đề bài

Điền kết quả tính được vào bảng:

Giá trị của x và y

Giá trị của biểu thức

(x - y)(x+ xy + y2)

x = -10;  y = 2

 

x = -1;  y = 0

 

x = 2;  y = -1

 

x = -0,5;  y = 1,25

(trường hợp này có thể dùng máy tính bỏ túi để tính)

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 - Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.

- Thay giá trị x, y tương ứng để tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Trước hết, ta làm tính nhân để rút gọn biểu thức, ta được:

\({\left( {x - y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)}\)

\( = x.{x^2} + x.xy + x.{y^2} + \left( { - y} \right).{x^2} \)\(+ \left( { - y} \right).xy + \left( { - y} \right).{y^2}\)

\( = {x^3} + {x^2}y + x{y^2}-y{x^2}-x{y^2}-{y^3} \)

\(= {x^3}-{y^3}\)

Sau đó tính giá trị của biểu thức: \( {x^3}-{y^3}\)

Ta có:

Khi \(x = -10; y = 2\) thì \(A = {\left( { - 10} \right)^3}-{2^3} =  - 1000-8 \)\(=  - 1008\)

Khi \(x = -1; y = 0\) thì \(A = {\left( { - 1} \right)^3}-{0^3} =  - 1\)

Khi \(x = 2; y = -1\) thì \(A = {2^3}-{\left( { - 1} \right)^3} = 8 + 1 = 9\)

Khi \(x = -0,5; y = 1,25\) thì

\(A = {\left( { - 0,5} \right)^3}-1,{25^3} \)\(=  - 0,125-1,953125 =  - 2,078125\)

Giá trị của x và y

Giá trị của biểu thức

(x - y)(x+ xy + y2)

x = -10;  y = 2

 - 1008

x = -1;  y = 0

 - 1

x = 2;  y = -1

  9

x = - 0,5;  y = 1,25

 - 2,078125

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan