Bài 12 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 161 phiếu

Giải bài 12 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị biểu thức

Đề bài

Tính giá trị biểu thức \(({x^2}-5)\left( {x + 3} \right) + \left( {x + 4} \right)(x-{x^2})\) trong mỗi trường hợp sau:

a) \(x = 0;\)                  b) \(x = 15;\)

c) \(x = -15;\)               d) \(x = 0,15.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 - Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.

- Thay giá trị của x để tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Trước hết thực hiện phép tính và rút gọn, ta được:

\(\matrix{
{\left( {{x^2}-5} \right)\left( {x + 3} \right) + \left( {x + 4} \right)\left( {x-{x^2}} \right)} \hfill \cr
{ = {x^3} + 3{x^2}-5x-15 + {x^2}-{\rm{ }}{x^3} + 4x-4{x^2}} \hfill \cr
{ = {x^3}-{x^3} + {x^2}-4{x^{2}}-5x + 4x - 15} \hfill \cr
{ = - x - 15} \hfill \cr} \)

a) Với \(x = 0\) giá trị của biểu thức đã cho là:

\(- 0 - 15 = -15\)

b) Với \(x = 15\) giá trị của biểu thức đã cho là:

\(- 15 - 15 = -30\)

c) Với \(x = -15\) giá trị của biểu thức đã cho là:

\(-(-15) - 15 = 15 -15 = 0\)

d) Với \(x = 0,15\) giá trị của biểu thức đã cho là:

\(  -0,15 - 15 = -15,15.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan