Bài 7 trang 8 SGK Toán 8 tập 1


Làm tính nhân:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính nhân:

LG a.

\(({x^2}-{\rm{ }}2x + {\rm{ }}1)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)\);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Qui tắc nhân đa thức với đa thức.

- Qui tắc phá dấu ngoặc: -(b-a)=-b+a=a-b

Lời giải chi tiết:

\(({x^2}-2x + 1)\left( {x-1} \right)\)

\(=({x^2}-2x+1).x - ({x^2}-2x+1).1\)

\( = {x^2}.x - 2x.x + 1.x - {x^2}.1 + 2x.1 - 1.1\)

\(={x^3} - 2{x^{2}} + x - {x^2} + 2x - 1\)

\(= {x^3} + (-2{x^{2}} - {x^2}) + (x + 2x) - 1\)

\(= {x^3} - 3{x^2} + 3x-1.\)

LG b.

\(({x^3}-2{x^{2}} + x - 1)\left( {5-x} \right)\)

Từ câu b), hãy suy ra kết quả phép nhân:

\(({x^3}-{\rm{ }}2{x^{2}} + {\rm{ }}x{\rm{ }} - 1)\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}5} \right)\).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

Qui tắc nhân đa thức với đa thức.

-(b-a)=-b+a=a-b

Lời giải chi tiết:

\(({x^3}-2{x^{2}} + x - 1)\left( {5-x} \right)\)

\(= ({x^3}-2{x^{2}} + x - 1).5 - ({x^3}-2{x^{2}} + x - 1).x\)

\( = {x^3}.5 - 2{x^2}.5 + x.5 - 1.5 - {x^3}.x + 2{x^2}.x - x.x + 1.x\) 

\( = 5{x^3}-10{x^2} + 5x - 5 - x^4 +2{x^3} - {x^2} + x\)

\( = -{x^4} +(5{x^3}+ 2{x^3})+(-10{x^2} - x^2) + (5x + x) - 5\)

\( =  - {x^4} + 7{x^3}-11{x^2} + 6x - 5.\)

Ta có: \(x - 5 =  - \left( {5 - x} \right)\)

Suy ra kết quả của phép nhân:

\(\matrix{
{\left( {{x^3}-2{x^2} + x - 1} \right)\left( {x - 5} \right)} \hfill \cr 

{ = - \left( {{x^3}-2{x^2} + x - 1} \right)\left( {5-x} \right)} \hfill \cr 

{ = {x^4} - 7{x^3} + 11{x^2} - 6x + 5} \hfill \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 772 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.