Bài 7 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 136 phiếu

Giải bài 7 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Đề bài

Làm tính nhân:
a) (x2 – 2x+ 1)(x – 1);                      b) (x3 – 2x+ x -1)(5 – x).

Từ câu b), hãy suy ra kết quả phép nhân: (x3 – 2x+ x -1)(x - 5).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức.

Lời giải chi tiết

a) (x2 – 2x+ 1)(x – 1)

= x2 . x + x2.(-1) + (-2x). x + (-2x). (-1) + 1 . x + 1 . (-1)                  

= x3 - x2 - 2x2 + 2x + x – 1

= x3 - 3x2 + 3x – 1.

  b) (x3 – 2x2 + x -1)(5 – x)

= x3 . 5 + x3 . (-x) + (-2 x2) . 5 + (-2x2)(-x) + x . 5 + x(-x) + (-1) . 5 + (-1) . (-x)

= 5 x3 – x4 – 10x2 + 2x3  +5x – x2 – 5 + x

= - x4 + 7x3 – 11x2+ 6x - 5.

Suy ra kết quả của phép nhân:

(x3 – 2x2 + x -1)(x - 5) = (x3 – 2x2 + x -1)(-(5 - x))

                                   = - (x3 – 2x2 + x -1)(5 – x)

                                   = - (- x4 + 7x3 – 11x2+ 6x -5)

                                   = x4 - 7x3 + 11x2- 6x + 5

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan