Bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 248 phiếu

Giải bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Đề bài

Làm tính nhân:

\(a)\,\left( {{x^2}{y^2} - \frac{1}{2}xy + 2y} \right)\left( {x - 2y} \right)\)

\(b)\,\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc, sau đó rút gọn biểu thức.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\,\left( {{x^2}{y^2} - \frac{1}{2}xy + 2y} \right)\left( {x - 2y} \right)\\
= {x^2}{y^2}.x - {x^2}{y^2}.2y - \frac{1}{2}xy.x - \frac{1}{2}xy.\left( { - 2y} \right) + 2{\rm{x}}y + 2y.\left( { - 2y} \right)\\
= {x^3}{y^2} - 2{x^2}{y^3} - \frac{1}{2}{x^2}y + x{y^2} + 2{\rm{x}}y - 4{y^2}
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
b)\,\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\\
= {x^2}.x + {x^2}.y - xy.x - xy.y + {y^2}.x + {y^2}.y\\
= {x^3} + {x^2}y - {x^2}y - x{y^2} + x{y^2} + {y^3}\\
= {x^3} + {y^3}.
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan