Bài 9 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Giải bài 9 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Đề bài

Giải các phương trình:

\({{x + 2} \over {98}} + {{x + 4} \over {96}} = {{x + 6} \over {94}} + {{x + 8} \over {92}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng hai vế với 2, biến đổi để xuất hiện nhân tử chung sau đó đưa về dạng phương trình tích.

Lời giải chi tiết

\({{x + 2} \over {98}} + {{x + 4} \over {96}} = {{x + 6} \over {94}} + {{x + 8} \over {92}}\)

\( \Leftrightarrow \)\(\left( {{{x + 2} \over {98}} + 1} \right) + \left( {{{x + 4} \over {96}} + 1} \right)\) \( = \left( {{{x + 6} \over {94}} + 1} \right) + \left( {{{x + 8} \over {92}} + 1} \right)\)

\( \Leftrightarrow \)\({{x + 100} \over {98}} + {{x + 100} \over {96}} = {{x + 100} \over {94}} + {{x + 100} \over {92}}\)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \frac{{x + 100}}{{98}} + \frac{{x + 100}}{{96}} - \frac{{x + 100}}{{94}} - \frac{{x + 100}}{{92}} = 0\\
\Leftrightarrow \left( {x + 100} \right)\left( {\frac{1}{{98}} + \frac{1}{{96}} - \frac{1}{{94}} - \frac{1}{{92}}} \right) = 0\\
\Leftrightarrow x + 100 = 0\\
\Leftrightarrow x = - 100.
\end{array}\)

(Vì \({1 \over {98}} + {1 \over {96}} - {1 \over {94}} - {1 \over {92}} \ne 0)\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan