Bài 8 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.3 trên 13 phiếu

Giải bài 8 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình

Đề bài

Giải các phương trình:

a) |2x – 3| = 4;

b) |3x – 1| - x = 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bài toán: |A(x)| = B(x)

|A(x)| = B(x) với A(x) ≥ 0

hoặc |A(x)| = -B(x) với A(x) < 0

Lời giải chi tiết

a) \(|2x – 3| = 4\)

⇔ \(\left[ {\matrix{{2x - 3 = 4} \cr {2x - 3 = - 4} \cr} \Leftrightarrow \left[ {\matrix{{2x = 7} \cr {2x = - 1} \cr} } \right.} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = {7 \over 2} \hfill \cr
x = - {1 \over 2} \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = \frac{7}{2};x = \frac{{ - 1}}{2}\).

b) 

\(|3{\rm{x}} - 1|\, = \left[ \begin{array}{l}
3{\rm{x}} - 1\,khi\,x \ge \frac{1}{3}\\
- \left( {3{\rm{x}} - 1} \right)\,khi\,x < \frac{1}{3}\,
\end{array} \right.\)

Khi \(x \ge \frac{1}{3}\) ta có:

\(\begin{array}{l}
|3{\rm{x}} - 1| - x = 2\\
\Leftrightarrow 3{\rm{x}} - 1 = 2 + x\\
\Leftrightarrow 3{\rm{x}} - x = 2 + 1\\
\Leftrightarrow 2{\rm{x}} = 3\\
\Leftrightarrow x = \frac{3}{2}\left( {tm} \right)
\end{array}\)

Khi \(x < \frac{1}{3}\) ta có:

\(\begin{array}{l}
|3{\rm{x}} - 1| - x = 2\\
\Leftrightarrow - 3{\rm{x}}\,{\rm{ + }}\,1 = 2 + x\\
\Leftrightarrow - 3{\rm{x}} - x = 2 - 1\\
\Leftrightarrow - 4{\rm{x}} = 1\\
\Leftrightarrow x = \frac{{ - 1}}{4}\left( {tm} \right)
\end{array}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = \frac{3}{2};x = \frac{{ - 1}}{4}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan