Bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 20 phiếu

Giải bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Tìm sai lầm trong các “lời giải” sau:

Đề bài

Tìm sai lầm trong các “lời giải” sau:

a) Giải bất phương trình -2x > 23. Ta có:

-2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25.

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.

b) Giải bất phương trình \( - {3 \over 7}x > 12\) . Ta có:

 \( - {3 \over 7}x > 12 \)

\(\Leftrightarrow \left( { - {7 \over 3}} \right).\left( { - {3 \over 7}} \right) > \left( { - {7 \over 3}} \right).12 \)

\(\Leftrightarrow x >  - 28\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -28.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết

a) -2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25.

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25

Nhận xét: Sai lầm là: khi tìm x phải nhân hai vế với -\({1 \over 2}\)  hoặc chia hai vế cho -2 và đổi chiều bất phương trình

Lời giải đúng: -2x > 23

⇔x < 23 : (-2)

⇔x < -11,5

Vậy nghiệm của bất phương trình: x < -11,5

b) \( - {3 \over 7}x > 12\)

\(\Leftrightarrow \left( { - {7 \over 3}} \right).\left( { - {3 \over 7}}x \right) > \left( { - {7 \over 3}} \right).12 \)

\(\Leftrightarrow x >  - 28\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -28.

Nhận xét: Sai làm là nhân hai vế của bất phương trình cho với số âm mà không đổi chiều bất phương trình.

Lời giải đúng:

 \( - {3 \over 7}x > 12\)

\(\Leftrightarrow \left( { - {7 \over 3}} \right).\left( { - {3 \over 7}x} \right) < \left( { - {7 \over 3}} \right).12\)

⇔ x < -28

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -28.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu