Bài 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2


Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

LG a.

\(\dfrac{{15 - 6x}}{3} > 5\)  

Phương pháp giải:

 Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\eqalign{
& {{15 - 6x} \over 3} > 5 \cr 
& \Leftrightarrow 15 - 6x > 5.3 \cr 
& \Leftrightarrow 15 - 6x > 15  \cr 
& \Leftrightarrow - 6x > 0 \cr 
& \Leftrightarrow x < 0 \cr} \) 

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là S = {\(x|x < 0\)} và được biểu diễn trên trục số như sau:

   

LG b.

\(\dfrac{{8 - 11x}}{4} < 13\)

Phương pháp giải:

 Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có                                        

\(\begin{array}{l}\dfrac{{8 - 11x}}{4} < 13\\ \Leftrightarrow 8 - 11x < 13.4\\ \Leftrightarrow 8 - 11x < 52\\ \Leftrightarrow  - 11x < 44\\ \Leftrightarrow x >  - 4\end{array}\) 

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là S ={ \(x|x >  - 4\)} và được biểu diễn trên trục số như sau: 

 

LG c.

\(\dfrac{1}{4}\left( {x - 1} \right) < \dfrac{{x - 4}}{6}\)  

Phương pháp giải:

 Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\eqalign{
& {1 \over 4}\left( {x - 1} \right) < {{x - 4} \over 6} \cr 
& \Leftrightarrow 12.{1 \over 4}\left( {x - 1} \right) < 12.{{x - 4} \over 6} \cr 
& \Leftrightarrow 3x - 3 < 2x - 8  \cr 
& \Leftrightarrow x < - 5 \cr} \)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là S ={ \(x| x <  - 5\)} và được biểu diễn trên trục số như sau: 

 

LG d.

\(\dfrac{{2 - x}}{3} < \dfrac{{3 - 2x}}{5}\)

Phương pháp giải:

 Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{array}{l}\dfrac{{2 - x}}{3} < \dfrac{{3 - 2x}}{5}\\ \Leftrightarrow \dfrac{{10 - 5x}}{{15}} < \dfrac{{9 - 6x}}{{15}}\\ \Leftrightarrow 10 - 5x < 9 - 6x\\ \Leftrightarrow - 5x + 6x < 9 -10\\ \Leftrightarrow x <  - 1\end{array}\)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là S = {\(x|x <  - 1\)} và được biểu diễn trên trục số như sau:  

 


Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.