Bài 21 trang 122 SGK Toán 8 tập 1


Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ADE (h.134)

Đề bài

Tính \(x\) sao cho diện tích hình chữ nhật \(ABCD\) gấp \(3\) lần diện tích \(∆ADE\) (h.\(134\))

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Công thức tính diện tích tam giác, diện tích hình chữ nhật, biểu diễn diện tích hình chữ nhật theo diện tích của \(∆ADE\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(AD = BC = 5cm\) (vì \(ABCD\) là hình chữ nhật)

Diện tích  \(∆ADE\) là: \({S_{ADE}} = \dfrac{{EH.A{\rm{D}}}}{2} = \dfrac{{2.5}}{2} = 5\;(c{m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật \(ABCD\) là: \({S_{ABC{\rm{D}}}} = 5{\rm{x}}\left( {c{m^2}} \right)\)

Theo đề bài ta có: 

\(\begin{array}{l}
{S_{ABC{\rm{D}}}} = 3{S_{ADE}} \\\Rightarrow 5{\rm{x}} = 3.5 = 15\\
\Rightarrow x = 15:5 = 3cm.
\end{array}\) 

Vậy \(x = 3cm.\)


Bình chọn:
4.2 trên 127 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí