Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1


Đề bài

Xét hình 1. Chứng minh \(\Delta AHB \sim \Delta CHA\). Từ đó suy ra hệ thức (2) là \(h^2=b'c'.\)


                            Hình 1

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng trường hợp đồng dạng góc-góc để chứng minh hai tam giác \(ABH\) và \(CAH\) đồng dạng.

Từ đó suy ra tỉ lệ cạnh và hệ thức cần tìm. 

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat {BAH} + \widehat {CAH}=90^0\) và \(\widehat {CAH} + \widehat {ACH}=90^0\) (do tam giác \(AHC\) vuông tại \(H\))

Do đó \(\widehat {BAH} = \widehat {ACH}\) (cùng phụ \(\widehat {CAH}\))

Xét  \(\Delta ABH\) và  \(\Delta CAH\) có:

\(\widehat {AHB} = \widehat {AHC}( = {90^o}\))

\(\widehat {BAH} = \widehat {ACH}\) (chứng minh trên )

\( \Rightarrow \Delta ABH \sim \Delta CAH\,\,\left( {g.g} \right)\) 

\( \displaystyle \Rightarrow {{AH} \over {CH}} = {{BH} \over {AH}}\)( cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

\(\Rightarrow A{H^2} = BH.CH\,\,hay\,\,{h^2} = b' . c'\)


Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.