Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2


Đề bài

Giải phương trình nhận được rồi suy ra đáp số của bài toán. So sánh hai cách chọn ẩn, em thấy cách nào cho lời giải gọn hơn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Quy đồng mẫu hai vế phương trình và khử mẫu.

B2: Nhân phá ngoặc chuyển vế tìm \(s\)

B3: Kết luận (Đối chiếu điều kiện của \(s\))

Lời giải chi tiết

Giải phương trình lập được từ câu hỏi 1: \(\dfrac{s} {35} = \dfrac{90 - s}{45}+ \dfrac{2 }{ 5}\)   (\(0<s<90\))

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow {{9s} \over {315}} = {{7\left( {90 - s} \right)} \over {315}} + {{2.63} \over {315}} \cr
& \Leftrightarrow 9s = 7\left( {90 - s} \right) + 2.63 \cr
& \Leftrightarrow 9s = 630 - 7s + 126 \cr
& \Leftrightarrow 9s + 7s = 630 + 126 \cr
& \Leftrightarrow 16s = 756 \cr
& \Leftrightarrow s = 756:16 \cr
& \Leftrightarrow s = {{189} \over 4} \text{ ( thỏa mãn)}\cr} \)

Vậy thời gian để hai xe gặp nhau kể từ lúc xe máy khởi hành là:

\(\dfrac{{189}}{4}:35 = \dfrac{{27}}{{20}}\) (giờ) 

Nhận xét: Cách chọn ẩn là thời gian từ lúc xe máy khởi hành cho đến lúc hai xe gặp nhau cho ta phương trình giải ngắn gọn và dễ dàng hơn. 

Loigiaihay.comBình chọn:
4.8 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.