Bài 47 trang 32 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 60 phiếu

Giải bài 47 trang 32 SGK Toán 8 tập 2. Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau

Đề bài

Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau.

a)Hãy viết biểu thức biểu thị:

+Số tiền lãi sau tháng thứ nhất;

+Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất;

+Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai.

b) Nếu lãi suất là 1,2% (tức là a = 1,2) và sau 2 tháng tổng số tiền lãi là 48,288 nghìn đồng, thì lúc đầu bà An đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng bài toán: tiền lãi = tiền vốn : 100 x a (a là lãi suất).

Lời giải chi tiết

a) Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm: \(x\) đồng

Lãi suất là a% một tháng nên số tiền lãi sau tháng thứ nhất \(a\% .x\) đồng

Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất: \(x + a\% .x = \left( {1 + a\% } \right)x\) đồng

Do đó Vốn gửi tháng thứ hai là \(\left( {1 + a\% } \right)x\) đồng

Số tiền lãi của tháng thứ hai là: \(\left( {1 + a\% } \right)x.a\% \) đồng

Tổng số tiền lãi sau hai tháng là:

 \(a\% x + \left( {1 + a\% } \right)x.a\% \)\( = \left( {2 + a\% } \right).a\% x\)

b) Vì sau hai tháng bà An lãi 48288 đồng với lãi suất 1,2% nên:

 \(\left( {2 + 1,2\% } \right)1,2\% x = 48288 \)

\(\Leftrightarrow x = {{48288} \over {2,012.0,012}}\)

⇔\(x = 2000000\)

Vậy bà An đã gửi tiết kiệm \(2000 000\) đồng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu