Bài 44 trang 31 SGK Toán 8 tập 2


Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Đề bài

Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Trong đó có hai ô còn trống (thay bằng dấu *). Hãy điền số thích hợp vào ô trống, nếu điểm trung bình của lớp là \(6,06\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt tần số của điểm \(4\) là ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được có thỏa mãn điều kiện không).

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là tần số của điểm \(4\) (\(x \) nguyên dương)

Số học sinh của lớp: \(2 +x +10 + 12 + 7 + 6 + 4 + 1 \)\(= 42 + x\)

Vì điểm trung bình bằng \(6,06\) nên:

\( \Rightarrow \) \(6 + 4x + 50 + 72 + 49 + 48 + 36 + 10\)\(= 6,06(42 + x)\)

⇔ \(271 + 4x = 254,52 + 6,06x\)

\( \Leftrightarrow 271 - 254,52 = 6,06x - 4x\)

⇔ \(16,48 = 2,06x\)

\( \Leftrightarrow x = 16,48:2,06\)

⇔ \(x = 8\) (thỏa mãn điều kiện)

Do đó: \(N =42+x=42+8=50\)

Vậy ta có kết quả điền vào như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 91 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí