Bài 38 trang 30 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 152 phiếu

Giải bài 38 trang 30 SGK Toán 8 tập 2. Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Đề bài

Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Biết điểm trung bình của cả tổ là \(6,6\). Hãy điền các giá trị thích hợp vào hai ô còn trống (được đánh giá *).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt số học sinh được điểm \(5\) là ẩn, biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

- Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là số học sinh (tần số) được điểm \(5\) (\(0 < x < 10\); nguyên)

Tần số của điểm \(9\) là: \(10 - (1 + 2 + 3 + x) = 4 - x\)

Điểm trung bình của cả tổ bằng \(6,6\) nên ta có phương trình:

\({{4.1 + 5x + 7.2 + 8.3 + 9.\left( {4 - x} \right)} \over {10}} = 6,6\)

⇔ \(4 + 5x + 14 + 24 + 36 - 9x = 66\)

⇔ \(-4x + 78                            = 66\)

⇔ \(-4x                                    = -12\)

⇔ \(x                                       = 3\) (tm)

Vậy tần số của điểm \(5\) là \(3\) và tần số của điểm  \(9\) là \(1\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu