Bài 29 trang 107 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 29 trang 107 sách bài tập toán 9. Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:...sin32..cos58...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:

LG a

\(\dfrac{{\sin 32^\circ }}{{\cos 58^\circ }};\)

Phương pháp giải:

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Với hai góc \(\alpha ,\beta \) sao cho  \(\alpha  + \beta  = 90^\circ \)

Ta có: \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\) \(\sin \beta  = \cos \alpha ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\) \(\tan \beta  = \cot \alpha. \) 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(32^\circ  + 58^\circ  = 90^\circ \)

Suy ra: \(\sin 32^\circ  = \cos 58^\circ .\) Vậy \(\dfrac{{\sin 32^\circ }}{{\cos 58^\circ }} =\dfrac{{\cos 58^\circ }}{{\cos 58^\circ }}= 1.\)

LG b

\(tg76^\circ  - \cot g14^\circ \).   

Phương pháp giải:

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Với hai góc \(\alpha ,\beta \) sao cho  \(\alpha  + \beta  = 90^\circ \)

Ta có: \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\) \(\sin \beta  = \cos \alpha ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\) \(\tan \beta  = \cot \alpha. \) 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(76^\circ  + 14^\circ  = 90^\circ \)

Suy ra: \(tg76^\circ  = cot g14^\circ .\)

Vậy \(tg76^\circ  - cot g14^\circ =cot g14^\circ -cot g14^\circ  = 0.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.