CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 99 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 99 sách bài tập toán 9. a) Từ 1 giờ đến 3 giờ kim giờ quay được 1 góc ở tâm bằng bao nhiêu độ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 99 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 99 sách bài tập toán 9. Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 99 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 99 sách bài tập toán 9. Hãy xếp một tờ giấy để cắt thành một hình ngôi sao năm cánh đều nhau.Muốn cắt chỉ bằng một nhát kéo thì phải gấp tờ giấy đó thành một hình có góc ở tâm bằng bao nhiều độ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 99 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 99 sách bài tập toán 9.Hai tiếp tuyến tại A, B của đường tròn (O, R) cắt nhau taị M. Biết OM=2R. Tính số đo góc ở tâm AOB.

Xem lời giải

Bài 5 trang 99 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 99 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O, R), đường kính AB. Gọi C là điểm chính giữa của cung AB. Vẽ dây cung AB. Vẽ dây CD dài bằng R. Tính góc ở tâm DOB. Có mấy đáp số?

Xem lời giải

Bài 6 trang 99 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 99 sách bài tập toán 9. Cho hai đường đường tròn (O; R) và (O’;R’) cắt nhau tại A, B. Hãy so sánh R và R’ trong các trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 7 trang 99 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 99 sách bài tập toán 9.Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A, B. Đường phân giác của góc OBO’ cắt các đường tròn (O), (O’) tương ứng tại C, D. Hãy so sánh các góc ở tâm BOC và BO’D.

Xem lời giải

Bài 8 trang 100 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 9.Trên một đường tròn, có cung AB bằng 1400, cung AD nhận B làm điểm chính giữa, cung CB nhận A là điểm chính giữa. Tính số đo cung nhỏ CD và cung lớn CD.

Xem lời giải

Bài 9 trang 100 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 100 sách bài tâp toán 9.Cho C là một điểm nằm trên cung lớn AB của đường tròn (O). Điểm C của cung lớn AB thành hai cung AC và CB...

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 100 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 100 sách bài tập toán 9. Cho hình bs.4. Biết góc DOA = 120 độ, OA vuông góc với OC, OB vuông góc với OD...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 100 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 100 sách bài tập toán 9.

Xem lời giải

Bài 10 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 9.Cho tam giác ABC có AB > AC. Trên cạnh AB lấy một điểm D sao cho hạ AD = AC...

Xem lời giải

Bài 11 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 101 sách bài tập toán 9. Trên dây cung AB của một đường tròn O, lấy hai điểm C và D chia dây này thành ba đoạn thẳng bằng nhau AC = CD = DB. Các bán kính qua C và D cắt cung nhỏ AB lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 12 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 101 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O. Trên nửa đường tròn bán kính AB lấy hai điểm C, D...

Xem lời giải

Bài 13 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 101 sách bài tập toán 9.Cho đường tròn (O). Gọi I là điểm chính giữa dây cung AB (Không phải là cung nửa đường tròn) và H là trung điểm của dây AB. Chứng minh rằng đường thẳng IH đi qua tâm O của đường tròn.

Xem lời giải

Bài 14 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 101 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O; R). Hãy vẽ hai cung (không phải là cung lớn) biết rằng cung này có số đo gấp ba lần số đo cung kia và có dây căng cung dài gấp đôi dây căng cung kia.

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 101 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 101 sách bài tập toán 9. Cho hình thoi ABCD. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính AD...

Xem lời giải

Bài 15 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 102 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O, bán kính 1,5cm. Hãy vẽ hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ.

Xem lời giải

Bài 16 trang 102 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 102 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy một điểm M trên cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất