Bài 3. Bảng lượng giác

Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu
Bài 39 trang 111 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 39 trang 111 sách bài tập toán 9. Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm:

Xem lời giải

Bài 40 trang 111 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 40 trang 111 sách bài tập toán 9. Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x, biết:

Xem lời giải

Bài 41 trang 111 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 41 trang 111 sách bài tập toán 9. Có góc nhọn x nào mà:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 42 trang 111 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 42 trang 111 sách bài tập toán 9. Hãy tính..CN...AD.

Xem lời giải

Bài 43 trang 111 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 43 trang 111 sách bài tập toán 9. Hãy tính: AD, BE;...

Xem lời giải

Bài 44 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 44 trang 112 sách bài tập toán 9. Đoạn thẳng LN vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm N của AB; M là một điểm của đoạn thẳng LN và khác với L,N.

Xem lời giải

Bài 45 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 45 trang 112 sách bài tập toán 9. Không dùng bảng lượng giác và máy tính bỏ túi, hãy so sánh:...

Xem lời giải

Bài 46 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 46 trang 112 sách bài tập toán 9. Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh:...

Xem lời giải

Bài 47 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 47 trang 112 sách bài tập toán 9. Cho x là một góc nhọn, biểu thức sau đây có giá trị âm hay dương? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 48 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 48 trang 112 sách bài tập toán 9. Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi, hãy so sánh: ...cotg73° và sin17° ...

Xem lời giải

Bài 49 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 49 trang 112 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC vuông tại A, có AC = 12 BC. Tính: ...

Xem lời giải

Bài 50 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 50 trang 112 sách bài tập toán 9. Tính các góc của tam giác ABC, biết AB = 3cm, AC = 4cm....

Xem lời giải

Bài 51 trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 51 trang 112 sách bài tập toán 9. Để vẽ một tam giác cân có góc ở đáy là mà không có thước đo góc, một học sinh vẽ một tam giác cân có cạnh bên 3cm, cạnh đáy 4cm. Tính góc ở đáy mà em học sinh đó đã tải về. Sai số so với số đo phải vẽ là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 112 sách bài tập toán 9. Hãy so sánh:

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 112 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 112 sách bài tập toán 9. Không tính giá trị cụ thể, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Xem lời giải

Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 113 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 113 sách bài tập toán 9. Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc đối diện với nó bằng β.

Xem lời giải

Bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 113 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 113 sách bài tập toán 9. Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α...

Xem lời giải