CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 1 trang 156 SBT toán 9 tập 1 Bài 1 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 156 sách bài tập toán 9. Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 12cm, CD = 16cm...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 156 SBT toán 9 tập 1 Bài 2 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 156 sách bài tập toán 9. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí tương đối của mỗi điểm:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 156 SBT toán 9 tập 1 Bài 3 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 156 sách bài tập toán 9. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 156 SBT toán 9 tập 1 Bài 4 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 156 sách bài tập toán 9. Cho góc nhọn xOy và hai điểm D, E thuộc tia Oy...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 156 SBT toán 9 tập 1 Bài 5 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 156 sách bài tập toán 9. Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 157 SBT toán 9 tập 1 Bài 6 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 157 sách bài tập toán 9. Quan sát hình lọ hoa trên giấy kẻ ô vuông rồi vẽ hình đó vào vở...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 157 SBT toán 9 tập 1 Bài 7 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 157 sách bài tập toán 9. Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy....

Xem chi tiết
Bài 8 trang 157 SBT toán 9 tập 1 Bài 8 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 157 SBT toán 9 tập 1 Bài 9 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn (O) có đường kính BC, nó cắt các cạnh AB, AC...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 157 SBT toán 9 tập 1 Bài 10 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 11 trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD. Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng năm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 12 trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt đường tròn ở D. Vì sao AD là đường kính của đường tròn (O)...

Xem chi tiết
Bài 13* trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 13* trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 13* trang 158 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Xem chi tiết
Bài 14* trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 14* trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 14* trang 158 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 15 trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC, các đường cao BH và CK. Chứng minh rằng: a) Bốn điểm B, C, H, K cùng thuộc một đường tròn;...

Xem chi tiết
Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 158 sách bài tập toán 9. Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O)...

Xem chi tiết
Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AB, ddiemr E thuộc canh AC...

Xem chi tiết
Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1 Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9. Cho hình thoi ABCD có góc A = 60. gọi O là giao điểm của hai đường tròn...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 159 SBT toán 9 tập 1 Bài 16 trang 159 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 159 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 159 SBT toán 9 tập 1 Bài 17 trang 159 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 159 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB và dây EF không cắt đường kính. Gọi I và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến EF. Chứng minh rằng IE = KF.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài