Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
Bài 24 trang 103 SBT toán 9 tập 2 Bài 24 trang 103 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 103 sách bài tập toán 9. Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Qua A vẽ cát tuyến CAD với hai đường tròn (C (O), D (O’)).

Xem chi tiết
Bài 25 trang 104 SBT toán 9 tập 2 Bài 25 trang 104 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 104 sách bài tập toán 9. Từ một điểm M cố định ở bên ngoài đường tròn tâm O ta kẻ một tiếp tuyến MT và một cát tuyến MAB của đường tròn đó...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 104 SBT toán 9 tập 2 Bài 26 trang 104 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 104 sách bài tập toán 9. Ngồi trên một đỉnh núi cao 1km thì có thể nhìn thấy một địa điểm T trên mặt đất với khoảng cách tối đa là bao nhiêu...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 104 SBT toán 9 tập 2 Bài 27 trang 104 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 104 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Vẽ tia Bx sao cho tia BC nằm giữa hai tia Bx;...

Xem chi tiết
Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 104 SBT toán 9 tập 2 Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 104 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 104 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R. Lấy ba điểm bất kỳ A, B, C trên đường tròn (O)...

Xem chi tiết
Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 104 SBT toán 9 tập 2 Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 104 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 104 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông ở A, AH và AM tương ứng là đường cao và đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác đó. Qua điểm A kẻ đường thẳng...

Xem chi tiết


Gửi bài