Bài 2. Đồ thị của hàm số bậc hai

Bình chọn:
4.3 trên 72 phiếu
Bài 7 trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 8 trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = ax^2. Xác định hệ số a trong các trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 10 trang 49 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 49 sách bài tập toán 9. Cho hai hàm số...

Xem lời giải

Bài 11 trang 49 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 49 sách bài tập toán 9. Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 12 trang 49 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 49 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 13 trang 49 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 49 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 9. Parabol trong hình vẽ có hệ số a là bao nhiêu?...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 9. a) Xác định hàm số...

Xem lời giải