Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Bài 23 trang 9 SBT toán 9 tập 1 Bài 23 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 23 trang 9 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính: a) căn 10. căn 40...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 9 SBT toán 9 tập 1 Bài 24 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 9 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính: a) căn (45.80), b) căn (75.48)...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 9 SBT toán 9 tập 1 Bài 25 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 9 sách bài tập toán 9. Rút gọn rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 26 trang 9 SBT toán 9 tập 1 Bài 26 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 9 tập 1. Chứng minh..9...17...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 9 SBT toán 9 tập 1 Bài 27 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 9 sách bài tập toán 9. Rút gọn..6...14...2...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 9 SBT toán 9 tập 1 Bài 28 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 9 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi)...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 9 SBT toán 9 tập 1 Bài 29 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 9 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi) căn 2003+ căn 2005 và 2 căn 2004.

Xem chi tiết
Bài 30 trang 9 SBT toán 9 tập 1 Bài 30 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 9 sách bài tập toán 9. Cho các biểu thức...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 10 SBT toán 9 tập 1 Bài 31 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 9. Áp dụng tính ...ab...a < 0...b < 0

Xem chi tiết
Bài 32 trang 10 SBT toán 9 tập 1 Bài 32 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 10 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 10 SBT toán 9 tập 1 Bài 33 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 10 sách bài tập toán 9. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa và biến đổi chúng về dạng tích...

Xem chi tiết
Bài 34 trang 10 SBT toán 9 tập 1 Bài 34 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 10 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết...

Xem chi tiết
Bài 35 trang 10 SBT toán 9 tập 1 Bài 35 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 9. Với n là số tự nhiên, chứng minh...n + 1....n

Xem chi tiết
Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 10 SBT toán 9 tập 1 Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải 3.1 phần bài tập bổ sung trang 10 sách bài tập toán 9. bài Giá trị của...

Xem chi tiết


Gửi bài