Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bình chọn:
4.5 trên 107 phiếu
Bài 10 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 9.Cho tam giác ABC có AB > AC. Trên cạnh AB lấy một điểm D sao cho hạ AD = AC...

Xem lời giải

Bài 11 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 101 sách bài tập toán 9. Trên dây cung AB của một đường tròn O, lấy hai điểm C và D chia dây này thành ba đoạn thẳng bằng nhau AC = CD = DB. Các bán kính qua C và D cắt cung nhỏ AB lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 12 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 101 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O. Trên nửa đường tròn bán kính AB lấy hai điểm C, D...

Xem lời giải

Bài 13 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 101 sách bài tập toán 9.Cho đường tròn (O). Gọi I là điểm chính giữa dây cung AB (Không phải là cung nửa đường tròn) và H là trung điểm của dây AB. Chứng minh rằng đường thẳng IH đi qua tâm O của đường tròn.

Xem lời giải

Bài 14 trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 101 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O; R). Hãy vẽ hai cung (không phải là cung lớn) biết rằng cung này có số đo gấp ba lần số đo cung kia và có dây căng cung dài gấp đôi dây căng cung kia.

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 101 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 101 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 101 sách bài tập toán 9. Cho hình thoi ABCD. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính AD...

Xem lời giải