Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Bình chọn:
4.6 trên 85 phiếu
Bài 1 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 156 sách bài tập toán 9. Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 12cm, CD = 16cm...

Xem lời giải

Bài 2 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 156 sách bài tập toán 9. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí tương đối của mỗi điểm:

Xem lời giải

Bài 3 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 156 sách bài tập toán 9. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 4 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 156 sách bài tập toán 9. Cho góc nhọn xOy và hai điểm D, E thuộc tia Oy...

Xem lời giải

Bài 5 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 156 sách bài tập toán 9. Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?

Xem lời giải

Bài 6 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 157 sách bài tập toán 9. Quan sát hình lọ hoa trên giấy kẻ ô vuông rồi vẽ hình đó vào vở...

Xem lời giải

Bài 7 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 157 sách bài tập toán 9. Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy....

Xem lời giải

Bài 8 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo...

Xem lời giải

Bài 9 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn (O) có đường kính BC, nó cắt các cạnh AB, AC...

Xem lời giải

Bài 10 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:...

Xem lời giải

Bài 11 trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD. Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng năm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó...

Xem lời giải

Bài 12 trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt đường tròn ở D. Vì sao AD là đường kính của đường tròn (O)...

Xem lời giải

Bài 13* trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 13* trang 158 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 14* trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 14* trang 158 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD...

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 158 sách bài tập toán 9. Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O)...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AB, ddiemr E thuộc canh AC...

Xem lời giải

Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9. Cho hình thoi ABCD có góc A = 60. gọi O là giao điểm của hai đường tròn...

Xem lời giải