Bài 1. Hàm số bậc hai y=ax^2 (a ≠ 0)

Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu
Bài 1 trang 46 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 46 sách bài tập toán 9.Biết rằng hình lập phương có sáu mặt đều là hình vuông. Giả sử x là độ dài của cạnh hình lập phương...

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 46 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 46 sách bài tập toán 9. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 47 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 5 trang 47 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 47 sách bài tập toán 9.Đố. Một hòn bi lăn trên một mặt nghiêng...

Xem lời giải

Bài 6 trang 47 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 47 sách bài tập toán 9. Biết rằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn được tính bằng công thức...

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 48 sách bài tập toán 9. Một bể nước hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông cạnh bằng x mét...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 48 sách bài tập toán 9. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 48 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 48 sách bài tập toán 9. Cho một nửa đường tròn bán kính...

Xem lời giải